اثرات چهارشنبه سوری روی حیوانات

اثرات چهارشنبه سوری روی حیوانات

آتش بازی و سایر مواد منفجره که نتیجه آن ها می تواند صدای مهیب، جرقه، شعله و دود ایجاد کند، آسیب های مختلفی به حیوانات وارد می کند.

شنوایی بسیاری از حیوانات بسیار حساس تر از انسان است، بنابراین انفجارهای آتش بازی نه تنها برای آنها آزاردهنده تر است، بلکه می تواند به شنوایی آنها آسیب جدی تری وارد کند. 

صداهای ناشی از آتش بازی و ترقه می تواند منجر به از دست دادن شنوایی و وزوز گوش شود.

علاوه بر این مضرات، صداهای ناشی از آتش بازی با ایجاد ترس به حیوانات آسیب می رساند. در واقع، قرار گرفتن مکرر در معرض صداهای بلند غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی می تواند باعث ایجاد فوبیا در بسیاری از حیوانات شود و واکنش های هراس به صداهای بلند را در آینده افزایش دهد. تخمین زده می شود که یک پنجم ناپدید شدن حیواناتی که همدم انسان هستند به دلیل صداهای بسیار بلند، عمدتا آتش بازی و طوفان است.

 

اثرات آتش بازی بر روی حیوانات را می توان به وضوح در باغ وحش ها مشاهده کرد. نشان داده شده است که سر و صدای آتش بازی حیواناتی مانند کرگدن و یوزپلنگ را بسیار عصبی می کند، همچنین به طور مشهودی بر دیگران مانند فیل ها تأثیر می گذارد، در حالی که جوندگان چند دقیقه بعد از صداها به دویدن ادامه می دهند.