علت پایین بودن هزینه های ایکس وت و رایگان بودن ایاب و ذهاب

به عنوان یک کلینیک سیار ، هیچ هزینه اجاره ای برای کلینیک یا مطب ما وجود ندارد. به همین دلیل است که هزینه ی ایاب و ذهاب ما رایگان است و از قیمت هایی پایین تر از کلینیک های دامپزشکی بهره مند شوید. دامپزشکان و تکنسین ها و کاردان های ما 100% روی درمان حیوان خانگی شما تمرکز می کنند.

http://www.xvet.ir