واکسيناسيون سیار ایکس وت

واکسيناسيون سیار ایکس وت

اهمیت واکسیناسیون حیوانات خانگی ما به دلایل زیر به شما پیشنهاد استفاده از سرویس واکسن حیوانات خانگی در محل را می‌دهیم:

افزایش ایمنی حیوانات خانگی در مقابل بیماری‌های خاص

جلوگیری از بیماری‌هایی که امکان انتقال بین انسان و حیوان را دارند

محافظت و نگهداری از حیوانات در برابر بیماری‌های خطرناک